පෘතුගීසි හා ලන්දේසි යුගය (ක්‍රි.ව. 1551-1796)

ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත සමය දිවයිනේ බුද්ධ ශාසනයට මෙන් ම කැලණිය විහාරයට ද හිතකර වූවක් නො වීය. පෘතුගීසි සමයෙහි කැලණිය විහාරය බිඳ වටිනා පුරාවස්තූන් පැහැර ගත් බව ත් ඉංග්‍රීසි පාළන සමයෙහි කැලණිය පුදබිමට හිමි ව තිබූ සාංඝික හා ශාසනික දේපල අහිමි කොට හිරිහැර පැමිණ වූ බව ත් සඳහන් වෙයි.

ඔබේ අදහස් එක් කරන්න.

සිංහල
English (UK) සිංහල